เข้าสู่ระบบ
...
ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา
จัดทำโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
หากท่านพบปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ 042-315615 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล