เข้าสู่ระบบ
...
ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)


กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา
จัดทำโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
หากท่านพบปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ 042-315615 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล